Trang:Usg-syria-assessment0813-vn.pdf/2

Trang này cần phải được hiệu đính.

thành. Trung tâm nghiên cứu và thí nghiệm khoa học Xiri (SSRC) - thuộc Bộ Quốc phòng Xiri quản lý chương trình vũ khí hóa học của Xiri.


Chúng tôi đánh giá với sự tự tin cao rằng chính quyền Xiri đã nhiều lần sử dụng vũ khí hóa học với quy mô nhỏ trong năm qua để đánh phe đối lập, kể cả ở các vùng ngoại ô Đamát. Đánh giá này dựa trên nhiều luồng thông tin bao gồm báo cáo của các quan chức Xiri tham gia lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, và phân tích trong phòng thí nghiệm đối với các mẫu sinh lý thu được từ một số cá nhân cho thấy có tiếp xúc với sarin. Chúng tôi đánh giá rằng phe đối lập đã không sử dụng vũ khí hóa học.


Chính quyền Xiri có các loại vũ khí mà chúng tôi đánh giá là đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công vào ngày 21, và có khả năng tấn công nhiều địa điểm cùng một lúc. Chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào là phe đối lập đã thực hiện hợp đồng tác chiến bắn pháo và tên lửa quy mô lớn như đã xảy ra ngày 21 tháng 8.


Chúng tôi đánh giá rằng chính quyền Xiri đã sử dụng vũ khí hóa học trong năm qua chủ yếu để chiếm thế thượng phong hoặc phá vỡ bế tắc ở các khu vực mà họ chiến đấu để chiếm và giữ các vùng lãnh thổ có giá trị chiến lược. Về vấn đề này, chúng tôi tiếp tục đánh giá rằng chính quyền Xiri xem vũ khí hóa học là một trong nhiều công cụ trong kho vũ khí của mình, bao gồm cả lực lượng không quân và tên lửa đạn đạo, và họ sử dụng không phân biệt để đánh phe đối lập.


Chính quyền Xiri đã khởi động một nỗ lực nhằm đánh đuổi lực lượng đối lập khỏi các vùng ngoại ô Đamát vốn đã được sử dụng làm bàn đạp để tiến hành tấn công các mục tiêu bên phía chính quyền ở thủ đô. Chính quyền đã thất bại trong việc đẩy các thành phần đối lập ra khỏi hàng chục khu dân cư Đamát, kể cả khu dân cư đã trở thành mục tiêu vào ngày 21, mặc dù họ đã sử dụng gần như tất cả các hệ thống vũ khí thông thường của mình. Chúng tôi đánh giá rằng do chính quyền thất vọng vì không thể giữ được phần lớn Đamát nên điều đó có thể đã góp phần dẫn tới việc họ quyết định sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 21.


Chuẩn bị:


Chúng tôi có thông tin tình báo đưa đến đánh giá rằng các nhân viên vũ khí hóa học Xiri - bao gồm cả các nhân viên được cho là có liên quan đến các SSRC - đã chuẩn bị vũ khí hóa học trước cuộc tấn công. Trong 3 ngày trước cuộc tấn công, chúng tôi thu thập luồng thông tin tình báo từ con người, các loại tín hiệu và thông tin tình báo địa-không gian cho thấy các hoạt động của chính quyền mà chúng tôi đánh giá có liên quan đến việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công vũ khí hóa học.


Nhân viên vũ khí hóa học của Xiri đã hoạt động ở vùn ngoại ô 'Adra của Đamát từ Chủ Nhật 18 tháng 8 cho đến sáng sớm ngày Thứ Tư 21 tháng 8 gần một khu vực mà chính quyền sử dụng để trộn vũ khí hóa học, kể cả sarin. Vào ngày 21, một đơn vị của chính quyền Xiri đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở khu vực Đamát, bao gồm cả việc sử dụng mặt nạ phòng độc. Nguồn tin tình báo của chúng tôi trong khu vực Đamát đã không phát hiện bất kỳ