Trang:Usg-syria-assessment0813-vn.pdf/4

Trang này cần phải được hiệu đính.

Chúng tôi có một tập hợp các thông tin, kể cả những hành động trong quá khứ của Xiri qua, đưa chúng tôi đến kết luận rằng các quan chức chính quyền nắm rõ và chỉ đạo các cuộc tấn công vào ngày 21 tháng 8. Chúng tôi đã thu được thông tin liên lạc liên quan đến một quan chức cấp cao biết rõ về cuộc tấn công và người này xác nhận rằng chính quyền đã sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 21 và đã lo lắng về việc các thanh tra viên của Liên Hợp Quốc thu thập chứng cứ. Vào chiều ngày 21 tháng 8, chúng tôi có thông tin tình báo cho hay các nhân viên vũ khí hóa học Xiri đã nhận chỉ thị chấm dứt hoạt động. Đồng thời, chính quyền tăng cường bắn phá bằng pháo vào nhiều khu dân cư nơi các cuộc tấn công hóa học đã diễn ra. Trong thời gian 24 giờ sau cuộc tấn công, chúng tôi thấy các dấu hiệu về việc pháo binh và tên lửa đã được bắn với cường độ gấp 4 lần so với 10 ngày trước đó. Chúng tôi tiếp tục theo dõi thấy có các dấu hiệu về việc bắn phá nhằm vào các khu dân cư đã kéo dài cho đến sáng ngày 26.


Kết luận lại, có một khối lượng lớn thông tin hàm ý rằng chính phủ Xiri có trách nhiệm đối với cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học diễn ra vào ngày 21. Như đã nói, có những thông tin tình báo bổ sung song vẫn được giữ bí mật vì có các lo ngại liên quan đến nguồn tin và phương pháp thu thập, và các tin tình báo này đang được cung cấp cho Quốc hội và các đối tác quốc tế.