Trang:Usg-syria-assessment0813-vn.pdf/1

Trang này cần phải được hiệu đính.
Đánh giá của Chính phủ Hoa Kỳ về việc
Chính phủ Xiri sử dụng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8 2013


Chính phủ Hoa Kỳ - với sự tự tin cao - đánh giá rằng chính phủ Xiri đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Đamát vào ngày 21 tháng 8 năm 2013. Chúng tôi cũng đánh giá rằng chính quyền sử dụng một loại chất độc gây hại thần kinh trong cuộc tấn công. Những đánh giá từ tất cả các nguồn được dựa vào con người, các tín hiệu, và thông tin tình báo địa-không gian cũng như từ các nguồn công khai với số lượng các lời tường thuật đáng kể. Đánh giá mật của chúng tôi được chia sẻ với Quốc hội Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế quan trọng. Để bảo vệ nguồn tin và phương pháp thu thập, chúng tôi không thể công bố tất cả các thông tin tình báo - nhưng sau đây là các thông tin tóm tắt đã được giải mật về phân tích của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ về những gì đã diễn ra.


Chính phủ Xiri sử dụng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8


Nhiều nguồn độc lập chỉ ra rằng một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học đã diễn ra ở ngoại ô Đamát vào ngày 21. Ngoài các thông tin tình báo Hoa Kỳ, còn có lời kể của nhân viên y tế quốc tế và Xiri, các đoạn video, lời kể của nhân chứng; hàng ngàn phương tiện truyền thông xã hội từ ít nhất 12 vị trí khác nhau trong khu vực Đamát, lời kể của các nhà báo và các báo cáo của các tổ chức phi chính phủ rất đáng tin cậy.


Một đánh giá sơ bộ của chính phủ Hoa Kỳ xác định rằng 1.429 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vũ khí hóa học, trong đó có ít nhất 426 trẻ em, mặc dù vậy sự đánh giá này chắc chắn sẽ thay đổi khi chúng ta có thêm thông tin.


Chúng tôi đánh giá với sự tự tin cao rằng chính phủ Xiri đã thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học đánh vào các thành phần đối lập ở các vùng ngoại ô Đamát vào ngày 21. Chúng tôi đánh giá các kịch bản cho rằng phe đối lập thực hiện các cuộc tấn công vào ngày 21 tháng 8 là rất khó. Tập hợp thông tin được sử dụng cho đánh giá này bao gồm các thông tin tình báo liên quan đến việc chính quyền chuẩn bị cho cuộc tấn công này và các phương tiện phóng vũ khí hóa học đi, nhiều luồng thông tin tình báo về chính cuộc tấn công và tác động của nó, quan sát của chúng tôi sau cuộc tấn công, và sự khác biệt giữa khả năng của chính quyền và phe đối lập. Sự đánh giá với mức độ tự tin cao của chúng tôi chính là quan điểm mạnh mẽ của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ nhưng chưa đạt đến mức độ của một lời khẳng định. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin để thu hẹp các lỗ hổng trong hiểu biết của chúng tôi về những gì đã diễn ra.


Bối cảnh:


Chính quyền Xiri duy trì một kho dự trữ chứa nhiều tác nhân hóa học, bao gồm hơi cay, sarin và VX và có hàng ngàn vũ khí có thể được sử dụng để phóng đi chất độc hóa học tác chiến.


Tổng thống Xiri Bashar al-Asad là người ra quyết định cuối cùng đối với chương trình và các thành viên của chương trình vũ khí hóa học được sàng lọc kỹ để đảm bảo an ninh và lòng trung