Tạ từ  (1941) 
của Nguyễn Bính

In trong tập thơ Mây tần do nhà xuất bản Hương Sơn ấn hành vào năm 1942.

Tặng Lê Trí

Thiếp đi từ độ hoa sen nở
Ngày nắng đêm sương cúc lại tàn
Rắp hẹn một chiều Tư Mã ấy
Trên cầu xe ngựa khách nghênh ngang
Thời vị ngộ hề cho đến nỗi
Hai tay đành trắng những gian nan
Tới đây năm tháng mùa mưa lạnh
Nằm mãi mà xem cái nhỡ nhàng
Mười việc vẫn thường sai tám chín
Ba sinh âu chịu lỗi muôn vàn
Những tưởng anh em đầy bốn biển
Nào ngờ trăng gió nhốt ba gian
Được cái cả đôi cùng một lúc
Người con nhà lính, tính nhà quan
Văn tự bán trời toan viết mãi
Ngông như chàng trẻ đất Hàm Đan
Ồ mai, ồ mốt, ồ mai mốt
Ngất ngưởng làm văn tế Dã Tràng
Mắt xanh may được chàng thương tiếc
Duyên nợ đôi câu gửi tạ chàng
Qua sông đâu có như người trước
Đến nỗi ông chài phải thác oan
Chuyện xưa dám học theo Hàn Tín
Ân nghĩa dù không trả được vàng
Chàng vẫn từ lâu tu một lứa
Kiếp này trôi dạt mấy quan san
Gặp nhau thì dễ, xa nhau khó
Bèo, nước tha hồ chuyện hợp tan
Thiếp về Ải Bắc giăng đơn chiếc
Chàng ở vườn Nam gió bạt ngàn
Kẻ về người ở sầu như bể
Ai chắp cho nhau chữ đoạn tràng
Tâm sự đôi lời chàng giữ lấy
Ân tình một mảnh thiếp xin mang


Tràng An mùa thu năm Tân Tỵ (1941)

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)