Tác gia:Rex Wayne Tillerson

Rex Wayne Tillerson
(1952–)
Rex Tillerson là một doanh nhân, chính trị gia người Mỹ. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, ông trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ thay thế John Kerry từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Người kế nhiệm ông là Mike Pompeo.
Rex Wayne Tillerson

Tác phẩm Sửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).