Tác gia:Michael Richard Pompeo

Michael Richard Pompeo
(1963–)
Michael R. Pompeo, hay Mike Pompeo, là một chính khách Hoa Kỳ. Ông được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 2018, thay thế Rex Tillerson.
Michael Richard Pompeo

Tác phẩm Sửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).