Tác gia:John Forbes Kerry

(Đổi hướng từ Tác gia:John Kerry)
John Kerry
(1943–)
John Kerry là một chính trị gia Hoa Kỳ, giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama, thay thế Hillary Clinton. Người kế nhiệm ông là Rex Tillerson.
John Kerry

Tác phẩm sửa

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).