Mở trình đơn chính

Wikisource β

John Kerry
(1943—)
John Kerry tên thực John Forbes Kerry (sinh ngày 11.12.1943) là Bộ trưởng Ngoại giao thứ 68 của Hoa Kỳ, sau Hillary Clinton.
John Kerry


Tác phẩmSửa đổi


  Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).