Tác gia:Kamala Devi Harris

Kamala Devi Harris
(1964–)
Kamala Devi Harris là một chính trị gia và luật sư người Mỹ, phó tổng thống thứ 49 và là đương nhiệm của Hoa Kỳ.
Kamala Devi Harris

Tác phẩm Sửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).