Một cơn gió bụi  (1969) 
của Trần Trọng Kim

Một cơn gió bụi là cuốn Hồi ký do Trần Trọng Kim viết vào năm 1949, ghi lại cuộc đời ông từ năm 1942 đến năm 1948. Tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên năm 1969. Ban đầu Trần Trọng Kim đặt nhan đề là Kiến văn lục, sau mới đổi thành Một cơn gió bụi.

Lưu ý: Một số phần của tác phẩm này (không do Trần Trọng Kim viết) vẫn còn hạn bản quyền đến hết năm 2044 (75 năm kể từ khi công bố lần đầu tiên).

Lệ Thần
TRẦN TRỌNG KIM


một cơn
gió bụi


(Kiến Văn Lục)


VĨNH-SƠN

Lệ Thần
TRẦN-TRỌNG-KIM


MỘT CƠN
GIÓ BỤI

(Kiến Văn Lục)NHÀ XUẤT-BẢN
VĨNH-SƠN
1969

Tác phẩm di cảo này thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm di cảo50 năm hoặc ngắn hơn kể từ khi tác phẩm di cảo được xuất bản, chứ không dựa trên số năm sau khi tác giả mất.