Lá mùa thu  (1940) 
của Nguyễn Bính

In trong tập thơ Tâm hồn tôi do nhà xuất bản Nguyễn Cường ấn hành. Tập thơ này được trao giải khuyến khích bởi Tự Lực văn đoàn.

Ngày nào má má môi môi
Ngày ấy hình như lâu lắm rồi!
Tôi chẳng tô môi cho đỏ nữa
Vì xa xôi quá, má anh tôi!

Đầu thu, rồi đến cuối thu rồi
Tháng chín lần sang đến tháng mười
Đã hẹn khi nào thu rụng lá
Thì con đò đấy, anh sang chơi

Mong hoài chả thấy anh sang chơi
Để lá mùa thu rụng vãn rồi
Để lá mùa thu đầy cả ngõ
Quét giùm tôi với, gió thu ơi!

Gió thu không quét lá giùm tôi
Ốm đến hôm nay bốn buổi rồi
Bệnh chẳng ra sao mà thấy nặng!
Đến vàng tất cả lá thu thôi!

Đến tàn tất cả nhớ mong thôi!
Lâu lắm hình như tôi biếng cười
Tơ nhện giăng ngang giường cửi lạnh
Một mình giường cửi nhớ con thoi?

Tôi van nhiều đấy, gió thu ơi!
Rụng lá làm chi? Khổ lắm rồi!
Cố giữ cho cành dăm cánh lá
Cho tôi còn có cớ mong người.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)