Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Bốc cư.
Bốc cư - 蔔居
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

蔔居
浣花流水水西頭,
主人為蔔林塘幽。
已知出郭少塵事,
更有澄江銷客愁。
無數蜻蜓齊上下,
一雙鸂鶒對沈浮。
東行萬裏堪乘興,
須向山陰上小舟。

Bốc cư
Cán Hoa lưu thuỷ thuỷ tây đầu,
Chủ nhân vi bốc lâm đường u.
Dĩ tri xuất quách thiểu trần sự,
Canh hữu trừng giang tiêu khách sầu,
Vô số tinh đình tề thượng hạ.
Nhất song khê xích đối trầm phù,
Đông hành vạn lý kham thừa hứng,
Tu hướng sơn âm thượng tiểu chu.

Bói ở
Cản trời như định để phần ta
Mảnh đất đầu Tây suối Gột Hoa
Muốn rửa lòng sầu đầy sân nước
Không vương luỵ tục lúc xa nhà
Một đôi cốc đế chim chìm nổi
Vô số chuồn chuồn lại lại qua
Muôn dặm sang Đông đường tiện lắm
Thuyền con bên núi sẽ chèo ra

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)