Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu nên được đặt vào đầu trang muốn xóa.

ParametersSửa đổi

{{cx-vpbq|url=url nguồn}}

Trong đó url nguồn là URL đầy đủ của trang bị chép nội dung vào đây.

{{cx-vpbq|url=url nguồn|url2=url nguồn 2}}

{{cx-vpbq|url=url nguồn|url2=url nguồn 2|url3=url nguồn 3}}

Khi có 2 hoặc 3 nguồn

Bảo quản viênSửa đổi

Thêm {{{kiểm tra}}} vào bản mẫu này sẽ khiến dòng sau xuất hiện "gửi bảo quản viên":

Một bảo quản viên hiện đang so sánh nội dung văn kiện với tư liệu gốc. Vui lòng đừng xóa trang trong khi đang kiểm tra.