Đề nghị xóa nhanh [[:{{{1}}}]]

Bài viết [[:{{{1}}}]] đã bị gắn thẻ yêu cầu xóa nhanh khỏi Wikisource theo mục C6 của các tiêu chí xóa nhanh của Wikisource, vì trang có nội dung vi phạm bản quyền. Wikisource chỉ chấp nhận các nội dung tự do, tức là các nội dung thuộc phạm vi công cộng hoặc được phát hành theo giấy phép tự do. Xem Trợ giúp:Phạm vi công cộng để biết khi nào thì một tác phẩm thuộc phạm vi công cộng, và xem Wikisource:Thẻ bản quyền để biết các giấy phép bản quyền được chấp nhận ở Wikisource.

Nếu bạn cho rằng trang này không phù hợp với tiêu chí xóa nhanh này, bạn có thể phản đối xóa nhanh bằng cách [[:{{{1}}}|vào trang]] và nhấn vào nút có ghi "Phản đối xóa nhanh". Nó sẽ cho phép bạn có cơ hội để giải thích tại sao bạn cho rằng trang không nên bị xóa. Tuy nhiên, xin lưu ý là một khi trang bị đánh dấu xóa nhanh, nó có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Vui lòng không tự mình dời thẻ xóa nhanh ra khỏi trang, nhưng đừng ngại thêm thông tin phù hợp với các quy định và hướng dẫn của Wikisource.

Tài liệu bản mẫu[tạo]