Wikisource:Thảo luận

Trang cộng đồng Thảo luận Lưu trữ
Khóa

Quy-pháp vựng-tập: Từ 1-1-1970 dến 31-12-1970. 2 v

Tôi đang tìm thông tin về bệnh viên Phạm Hữu chí ở [1], vị nào có quyền truy cập xin cho xem một chút về thông tin bệnh viện này (cụ thể là tờ viện phí). Cảm ơn. Alphama (thảo luận) 07:11, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (UTC)