Trợ giúp:Phân thể loại

Trợ giúp:Nội dung Thể loại cơ bản
Trang này giúp biên tập viên nhanh chóng tìm thấy các thể loại cơ bản để xếp tác phẩm vào đó. Để có trợ giúp nâng cao với cú pháp thể loại, xem m:Help:Category. Thể loại:Thể loại là thể loại cấp cao nhất.

Lý tưởng nhất là mỗi tác phẩm nên được xếp vào các thể loại cơ bản. Việc này có thể gây khó khăn cho các biên tập viên không có sự hiểu biết thấu đáo về hệ thống thể loại của Wikisource, do đó trang này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm thấy các thể loại cơ bản. Các thông tin cần thiết để thực hiện điều đó có thể được tìm thấy ở Wikipedia.

Lưu ý: Hệ thống thể loại của Wikisource tiếng Việt hiện còn rất sơ khai, vì vậy nhiều thể loại chưa có ở đây.

Tác phẩm

sửa

Loại

sửa

Loại tác phẩm, ví dụ Tam quốc diễn nghĩa được xếp vào Thể loại:Tiểu thuyết.

Quốc gia

sửa

Quốc gia nơi tác phẩm được xuất bản, ví dụ Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ được xếp vào Thể loại:Hoa Kỳ.

Thể loại

sửa

Chủ đề

sửa

Chủ đề chính của tác phẩm. Thể loại này đòi hỏi sự phán đoán và bạn thường phải đọc kỹ tác phẩm. Chủ đề được xếp vào các thể loại chung, hãy thử tìm kiếm tất cả chúng.

Tự động

sửa

Các thể loại sau được bản mẫu tự động thêm vào nếu có thông tin liên quan:

Trang tác gia

sửa

Quốc tịch

sửa

Quốc gia nơi tác giả công bố tác phẩm. Ví dụ: Tác gia:Barack Obama được xếp vào Thể loại:Tác gia Hoa Kỳ.

Nghề nghiệp

sửa

Nghề nghiệp chủ yếu của tác gia (nhà văn, nhà báo...)

Trường phái

sửa

Thể loại

sửa

Loại

sửa

Tự động

sửa

Các thể loại sau đây được bản mẫu tự động thêm vào nếu có thông tin liên quan: