Thể loại:Tác phẩm 1975

Tác phẩm xuất bản vào năm 1975.