Thể loại:Tác gia có năm mất xấp xỉ

Đây là thể loại để bảo trì, do một bản mẫu thêm vào để nhóm các trang có cùng trạng thái (không đổi hướng). Nó được tự động ẩn trong các trang phân loại.

Các tác gia này có năm mất xấp xỉ. Tham số năm mất được nhập vào với, "khoảng N", một thập niên hoặc thậm chí một thế kỷ. Việc này có thể do năm sinh chính xác bị thất lạc hoàn toàn hoặc chỉ đơn giản là không rõ vào thời điểm viết trang. Có thể tìm hiểu thêm sẽ xuất hiện năm mất chính xác, khi đó thêm thông tin vào Wikidata sẽ đưa trang khỏi thể loại này.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Tác gia có năm mất xấp xỉ”

8 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 8 trang.