Tác gia:Phạm Thấu

Phạm Thấu
(thế kỷ 18)
Phạm Thấu (?-?), người thời Lê, là con út của quan Đông các hiệu thư Phạm Công Thế. Cha ông bị xử tử năm 1738 vì tham gia khởi nghĩa Lê Duy Mật.

Tác phẩmSửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.