Lê Thì Cử
(thế kỷ 15)
Lê Thì Cử (黎時舉) là sứ thần nhà Lê nước Đại Việt ở Thế kỉ 15.

Tác phẩm Sửa đổi

Chữ Hán Sửa đổi

Khi đi sứ nhà Minh, ông đã gặp sứ Triều Tiên là Tào Thân (조신曺伸) tại thủ đô Yên Kinh. Cả hai cùng nói chuyện thơ văn và làm thơ xướng họa. Câu chuyện gặp gỡ giao lưu này được xác định vào đời vua Triều Tiên Thành Tông (1469 - 1494).

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.