Thể loại:Chú thích dùng nhãn tùy chỉnh

Đây là thể loại để bảo trì, do một bản mẫu thêm vào để nhóm các trang có cùng trạng thái (không đổi hướng). Nó được tự động ẩn trong các trang phân loại.

Các trang tại đây dùng {{note}} với thông số tùy chọn để ghi đè văn bản liên kết mặc định.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Chú thích dùng nhãn tùy chỉnh”

8 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 8 trang.