Thảo luận Mục lục:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Tranminh360

Có xem thêm bản quét ở petruskyaus.net. Tranminh360 (thảo luận) 03:19, ngày 7 tháng 2 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Sau khi làm một vài trang, tôi nhận thấy bản quét hiện nay nhiều chỗ bị mất chữ, như Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/19. Bản quét ở petruskyaus.net đầy đủ hơn. Tranminh360 (thảo luận) 09:17, ngày 19 tháng 2 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ngay cả hình minh họa cũng bị mất, như Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/68, khi so sánh với bản quét ở petruskyaus.net. Tranminh360 (thảo luận) 12:38, ngày 24 tháng 2 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf”.