Thảo luận:Tự tình (Cao Bá Quát)

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tự tình
Nguồn Hoàng Xuân, Cao Bá Quát thi tập, bản in lần thứ nhất, Anh Phương xuất bản, 1959.
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển Đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Tự tình (Cao Bá Quát)

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Tự tình (Cao Bá Quát)”.