Thảo luận:Phát biểu của Tổng thống Donald Trump trước cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Phát biểu của Tổng thống Donald Trump trước cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Phát biểu của Tổng thống Donald Trump trước cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc”.