Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Mai già
Nguồn Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, 1976
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Mai già

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Mai già”.