Thảo luận:Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Vinhtantran trong đề tài "Chúng quốc" hay "chủng quốc"?
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Nguồn Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào?, phần Phụ Lục
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển Đã hoàn tất
Ghi chú Giấy phép đã được lưu trữ bảo mật tại Wikimedia OTRS, chỉ các tình nguyện viên đã đăng ký với Wikimedia mới xem được
Người duyệt bài

"Chúng quốc" hay "chủng quốc"? Sửa đổi

  1. Tại Wikipedia đã có một cuộc thảo luận về cái tên này rồi, và kết quả cuối cùng là "Chúng quốc".
  2. Trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ghi là "chúng quốc".
  3. Bản dịch của tác giả là "Chúng quốc".

Tân (thảo luận) 08:44, ngày 11 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Hiến pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”.