Thảo luận:Chùa Trấn Bắc

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Chùa Trấn Bắc
Nguồn Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Trung tâm Học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968, tr.127
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Chùa Trấn Bắc”.