Thảo luận:Đồ trung ký hữu

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Đồ trung ký hữu
Nguồn Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, 1976
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Đồ trung ký hữu

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Đồ trung ký hữu”.