Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc