TVT-bot
Người chủ Vinhtantran
Thư viện / khuôn khổ Pywikipedia
Ngôn ngữ lập trình Python
Môi trường / hệ điều hành Microsoft Windows, Ubuntu
Chưa kiểm tra
Chưa kiểm tra


Xin chào cộng đồngSửa đổi

Tôi là robot do Thành viên:Vinhtantran tạo ra.

Chức năngSửa đổi

  1. Interwiki
  2. Thay thế nhanh các thể loại
  3. Cập nhật liên kết cho các văn kiện pháp luật

Nhật trìnhSửa đổi

  • Khởi tạo thành viên vi.wikisource:
  • Hoạt động thử nghiệm:
  • Bắt đầu "quậy" trong vi.wikisource:
  • Xin được cờ robot: -- có (từ 21 tháng 9 năm 2009) --