Tác gia:Joseph Robinette Biden

Joseph Robinette Biden
(1942–)
Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ (cùng Kamala Harris); Phó Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ (dưới thời Barack Obama); Thượng nghị sĩ bang Delaware (1973–2009)
Joseph Robinette Biden

Tác phẩm Sửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).