Tác gia:Joseph Robinette Biden

Joseph Robinette Biden
(1942–)
Joe Biden là một chính trị gia người Mỹ, từng giữ chức vụ Phó Tổng thống Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama từ năm 2009 đến 2017. Người kế nhiệm ông là Mike Pence.
Joseph Robinette Biden

Tác phẩmSửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).