Tác gia:Daniel Joseph Kritenbrink

Daniel Joseph Kritenbrink
Daniel J. Kritenbrink là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp được Chính phủ Hoa Kỳ bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam từ tháng 11 năm 2017, thay thế Ted Osius.
Daniel Joseph Kritenbrink

Tác phẩm Sửa đổi

 

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).