Tác gia:Đoàn Tư Thuật

Đoàn Tư Thuật
(1886–1928)
Nhà văn, dịch giả Việt Nam, hiệu là Mai Nhạc, quê ở Thanh Oai, Hà Nội. Ông có dịch bài tựa Truyện Kiều của Chu Mạnh Trinh, ký tên là Đoàn Quì.

Tác phẩmSửa đổi

Tác phẩm dịchSửa đổi

 

Các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


 
Chúng không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.