Mục lục:Cong bao Chinh phu 345 346 nam 2016.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 345 + 346/Ngày 21-5-2016 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2016
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
19-04-2016 Lệnh số 08/2016/L-CTN về việc công bố Luật. 2
09-04-2016 Luật số 108/2016/QH13 Luật điều ước quốc tế. 3
CHÍNH PHỦ
06-05-2016 Nghị định số 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam. 35
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
04-05-2016 Thông tư số 08/2016/TT-BGTVT bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 80