Chủ đề:Văn kiện lập hiến

Văn kiện lập hiến
Trang này bao gồm các văn kiện liên quan đến việc hình thành một nền độc lập quốc gia, các quyền cơ bản và cấu trúc chính trị. Nó không giới hạn chỉ gồm văn bản hiến pháp. Xem thêm Chủ đề:Văn kiện lập pháp.

Các bản Hiến phápSửa đổi

Hoa KỳSửa đổi

Nhật BảnSửa đổi

Triều TiênSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Hiến pháp của quốc gia cũSửa đổi

Việt Nam Cộng hòaSửa đổi

Liên XôSửa đổi

Hiến chương đa phươngSửa đổi

Liên Hiệp QuốcSửa đổi