Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này canh giữa cho văn bản.

Đổi hướngSửa đổi

  • {{g}}