Bản mẫu:Giữa

{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này canh giữa cho văn bản.

Đổi hướngSửa đổi

  • {{g}}