Anh yêu  (1944) 
của Tôn Nữ Thu Hồng

Đời đáng chán? - Không đâu, người chẳng chán
Đời vui tươi, đời đẹp, xiết chi dài
Lo sương sa mù mịt sáng ngày mai
Thì đã có hôm nay bừng nắng sớm
Nghìn năm mới tưng bừng hoa với bướm
Vẫn nô đùa vui mãi thắm hoài xuân
Em nhìn anh cười cợt tiếng vàng ngân
Này tri kỷ âm vang nghìn vạn thuở
Ta chớ ngại ngần chi, đừng bỡ ngỡ
Gặp nhau rồi Tư Mã sánh Văn Quân
Tình bao la đâu xứng cảnh sắc gần
Tình rộng rãi chan hoà vũ trụ
Đâu gió biển hương rừng hội tụ
Thổi hồn anh quyện chặt lấy hồn em
Khi lứa đôi ngây ngất êm đềm
Thì quá khứ chua cay là chuyện bỏ
Vầng trăng bạc xa ôm bờ sóng vỗ
Tựa tim tình đùa nhịp khúc mê ly
Chớ than rằng ôi gặp gỡ nhau chi!

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)