Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Chất lượng văn kiện”

(←Trang mới: “{{Iconstext}} Các biểu tượng phía dưới có thể dùng để chỉ tình trạng phát triển của một văn kiện. Chúng có thể xuất hiện ở trang tác ...”)
 
</pre>
==Thông tin về văn kiện==
Thông tin về nguồn của văn kiện, ấn bản, và những người phát triển, hiệu đính và sửa lỗi, có thể cung cấp tại trang thảo luận văn kiện dùng tiêu bản [[TemplateTiêu bản:Thông tin văn kiện]].
 
{{thông tin văn kiện
 
|ấn bản = ấn bản gốc
{{textinfo
|nguồn |source = sourcenguồn (website, OCR, ...)
|edition = original edition
|tiến triển = mô tả về mức độ tiến triển cùng biểu tượng [[Image:25%.svg]]
|source = source (website, OCR, ...)
|ghi chú = ghi chú về văn kiện
|progress = progress description and icon [[Image:25%.svg]]
|đóng góp = (thành viên Wikisource đã tải văn kiện lên)
|notes = notes about the text
|người duyệt |contributors = (thành viên Wikisource usersđã whokiểm uploadedqua thevăn textkiện)
|proofreaders = (Wikisource users who checked the text)
}}
 
To use the textinfo template copy/paste the following line and fill in the informations as indicated (do not remove "Textinfo" or any of the "|"s, not even if some entries are empty):
Để sử dụng tiêu bản thông tin văn kiện, chép/dán dòng sau và điền vào đó thông tin được yêu cầu (đừng bỏ dòng "Thông tin văn kiện" hoặc bất kỳ dấu "|" nào, thậm chí nếu có mục trống):
 
<pre>
{{thông tin văn kiện
{{textinfo
|ấn bản |edition = originalấn bản editiongốc
|nguồn |source = sourcenguồn (website, OCR, ...)
|progresstiến triển = progressmô tả về mức độ tiến triển descriptioncùng andbiểu icontượng [[Image:XX%.svg]]
|notesghi chú = notesghi chú aboutvề thevăn textkiện
|đóng góp |contributors = [[UserThành viên:xxx|xxx]]
|người duyệt |proofreaders = [[UserThành viên:yyy|yyy]], [[UserThành viên:zzz|zzz]]
}}
</pre>
 
{{EditionẤn bản}}
Thông tin về văn kiện cũng có thể chỉ tại trang văn kiện bằng tiêu bản {{tl|Ấn bản}}, sẽ tự động tạo liên kết đến trang thảo luận của văn bản.
The availability of text information is indicated at the text page by the template {{tl|Edition}} ([[Template talk:Edition|talk]]), which automatically creates a link to the talk page of the text.
<br style="clear:both" /><!-- wait for end of template float before continuing with sections -->