Khác biệt giữa các bản “Tác gia:Trương Minh Ký”

Đã tải 2 sách lên
(Đã tải 2 sách lên)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ]] (1884 và 1886) của [[Tác gia:Jean de La Fontaine|Jean de La Fontaine]]
* [[Hiếu Kinh diễn nghĩa]] (1898)
 
==Sách cần tải==
* [http://www.archive.org/details/CaTuDienNghia Ca từ diễn nghĩa] (1896) (Internet Archive)
* [http://www.archive.org/details/ThiPhapNhapMon Thi pháp nhập môn] (1898) (Internet Archive)
 
{{PD-old}}
27.556

lần sửa đổi