Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

=== Tài khoản "công cộng" ===
Quy ước của Wikimedia là các tài khoản có một tên cụ thể, nhưng tạo ra để nhiều người cùng dùng, sẽ không được phép sử dụng. Đây được xem là hành vi giả danh một cá nhân trong dự án khi mang mặt nạ ẩn danh. Do đó cái gọi là tài khoản "công cộng" là không cần thiết vì thành viên vô danh có thể sửa đổi tự do, và bất kỳ ai cũng có thể nhanh chóng tạo một tài khoản mà không cần khai báo địa chỉ thư điện tử. Ví dụ như tài khoản mà chủ sở hữu đưa mật khẩu ra sử dụng công cộng. Chúng có thể bị cấm vĩnh viễn.
 
=== Sử dụng nhiều tài khoản ===
Biên tập viên đã đăng ký nên sửa đổi bằng một tài khoản duy nhất. Mục đích của việc này là để ngăn cản việc sử dụng nhiều tài khoản để đánh lừa hoặc gây hiểu lầm và để giải thích rằng biên tập viên có thể sử dụng hợp pháp một tài khoản (thay thế) thứ hai. Một tài khoản thứ hai được dùng để đánh lừa gọi là tài khoản con rối. [[Wikisource:Tài khoản thay thế]] có hướng dẫn về việc sử dụng nhiều tài khoản một cách thích hợp/có thể chấp nhận được.
 
Việc lạm dụng tài khoản thứ hai được xem là sự vi phạm nghiêm trọng sự tin tưởng của cộng đồng, và có thể dẫn đến một quyết định cấm hoặc cấm chỉ, liên đới công khai đến bất kỳ tài khoản hoặc địa chỉ IP khác mà bạn đã sử dụng trên Wikimedia và các dự án của Wikimedia, và (có khả năng) dẫn đến các thảo luận công khai của các biên tập viên khác về các hoạt động của bạn trong thế giới thực và các thông tin cá nhân khác có liên quan đến sửa đổi của bạn. Lạm dụng nhiều tài khoản có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến những gì mà sếp, bạn bè, đồng nghiệp và nhà báo có thể nhìn thấy khi tìm kiếm tên bạn hoặc nickname trên mạng của bạn trong tương lai. ''Đừng làm con rối''.
 
=== Bot ===
26.593

lần sửa đổi