Khác biệt giữa các bản “Wikisource:Quy định cấm”

 
=== Các quyết định cấm gây tranh cãi ===
Trong khi việc cấm địa chỉ IP đối với các phá hoại vô danh và rõ ràng diễn ra thường xuyên, thì nhiều quyết định cấm IP và thành viên khác gây tranh cãi. Khi khó đạt được sự đồng thuận, các quyết định cấm như vậy gây tổn hại cho cộng đồng.
While blocking IP addresses responsible for anonymous, clear-cut vandalism is routine, many other uses of IP and username blocks are contentious. Where consensus proves elusive, such blocks are damaging to the community.
 
Các quyết định cấm gây tranh cãi nhất là:
The most controversial blocks are:
* cấm các "con rối" hoặc "hóa thân" bị nghi ngờ là của các thành viên bị cấm
* blocks of suspected "sock puppets" or "reincarnations" of banned users
* cấm các thành viên đăng nhập có lịch sử đáng kể các đóng góp hợp lệ, bất chấp lý do cấm
* blocks of logged-in users with a substantial history of valid contributions, regardless of the reasoning for the block
* blockscấm madetheo underđiều thekhoản [[w:Wikipedia:BlockingQuy policyđịnh cấm thành viên#DisruptionTổn hại|disruptiontổn hại]] provision ofcủa thequy blockingđịnh policycấm.
* lệnh cấm có thể có kinh nghiệm nhưng thiếu cơ sở quy định.
* blocks that, while possibly wise, lack policy basis.
 
Once you are convinced that a block is warranted, the recommended procedure for controversial blocks is:
26.592

lần sửa đổi