Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/9

Trang này đã được phê chuẩn.
13
 


đèn điện, như là Hanoi, Haiphòng, Lao-kay, Bắc-ninh, Nam-định, Hà-đông, Doson, Hongay. Những nơi chưa có đèn điện thì có nhiều những nhà máy dùng máy sinh-điện để cử động các thứ cơ khí, như là: máy in, máy cưa, máy ép dầu, các sưởng thợ tiện cùng các sở làm máy v. v.

Xứ Bắc-kỳ đương buổi tiến hành.
Phố hàng Đào Hanoi.
 
Một nước thịnh-hành là nhờ về sự
trật-tự và cuộc trị-an.
Một phố An-nam tại Hanoi.
 

Nhờ có xe-lửa thì vừa đi được xa, vừa không tổn mấy chút lộ-phí, lại đỡ sự mệt nhọc. Nhưng hạt nào không có xe-lửa thì có ô-tô để trở hành-khách. Ngày nay nhiều người bản-xứ có ô-tô riêng, vả lại có