Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/51

Trang này đã được phê chuẩn.
55
 


Cuộc Hội-chợ là thuộc về thương-giới cùng là kỹ-nghệ.

Về nông-giới thì có cuộc đấu-xảo canh-nông.

Các nhà nông-phố trong nước cứ tới kỳ đấu-xảo thì đem đến Hanoï: nào là những giống ngựa, bò, lợn, gà-vịt, rau quả thực tốt đẹp để dự cuộc. Mỗi thứ đều có phần thưởng riêng.

Cuộc đấu-xảo là một dịp để mua những con vật làm giống, nhất là để lấy giống lợn và các giống gà-vịt, sau này sinh sản ra những con vật tốt đẹp hơn; như là giống lợn thì chăn nuôi được chóng béo tốt gấp hai ba lần trước; giống gà thì sản ra những quả trứng thực tốt, gà dò thì ăn thịt vừa béo vừa mềm; giống bò cái thì vắt được nhiều sữa.

Sau này ở các hạt lớn cũng có những cuộc Đấu-xảo cùng là cuộc chợ phiên riêng về giống súc-vật, như là hạt Cao-bằng.

Những nhà nghề về đường mỹ-thuật, như là nghề đóng các đồ gỗ, nghề thêu, nghề đúc đồng, nghề làm đồ cẩn v v, thì xưa kia vẫn có một cuộc đấu-xảo riêng.

Từ khi có cuộc Hội-chợ đến giờ thì bãi cuộc đấu-xảo mỹ-thuật ấy đi. Thế nhưng Hội Mỹ-thuật xưa kia lập ra cuộc đấu-xảo thì nay mai lại sẽ hồi-phục, vậy lại sắp tổ-chức những cuộc đấu-xảo ấy nữa. Và hiện đương tổ-chức một cuộc đấu-xảo lớn ở Paris năm 1925 này. Các nhà mỹ-thuật bản-xứ đều gửi hàng sang Paris dự cuộc.

Cuộc Hội-Chợ Hanoï:
Cửa chính vào Hội-Chợ