Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/39

Trang này đã được phê chuẩn.
43
 


Hảiphòng nay là một thành-phố rất lớn rất đẹp, dân-cư những mười vạn. Mới bốn mươi năm về trước, Hảiphòng chỉ là cái xóm nhỏ, xung quanh toàn những đầm lầy.

Hảiphòng mỗi năm xuất-cảng những 400.000 tấn các sản-vật của xứ Bắc-kỳ; nhập-cảng 200.000 tấn các thứ hàng-hóa của ngoại-quốc. Tại sao hàng xuất-cảng lại nhiều hơn hàng nhập-cảng như thế. Số là xứ Bắc-kỳ xuất-cảng nhiều nhất là gạo, bắp, than, ciment toàn là những hàng nặng cân mà giá tiền mỗi kilo thì không là bao. Còn như những hàng nhập-cảng thì toàn là những thứ đắt tiền cả.

Ở Hảiphòng có nhiều nhà máy. Sau đây có một mục riêng nói về những nhà máy này. Những nhà máy là để chế-hóa các thứ sản-vật trước khi đem xuất-cảng như là đá sỏi thì chế ra ciment, muối mỏ thì chế ra chất tẩy trắng, những hạt thì chế ra dầu v. v., lại có máy để lọc các thứ than mỏ, mà phân ra làm nhiều-hạng cùng là những máy say thóc v. v. những sản-vật mà đã chế-hóa như thế rồi, thì thêm giá trị, bán đi ngoại-quốc, được nhiều tiền hơn.

Cảng thứ hai của xứ Bắc-kỳ là Hongay, xuất-cảng riêng về than mỏ. Cảng này sâu lắm. Công-ty khai mỏ than có làm ra một cảng mới ở gần Campha cho những chiếc tàu rất lớn. Ở hạt này có mỏ than rất quan trọng.

Cảng thứ ba là Nam-định, ngay ở con sông đào nối Sông-nhị-hà thông với Sông-Đáy. Ngay ở cửa sông Nhị-hà có nổi một bãi cát làm cho thuyền lớn không đi qua được. Ở sông Đáy cũng có nổi một bãi cát, khiến cho những tàu lớn không đi lại được. Thế nhưng vẫn có những hạng tàu nhỏ chạy phiên đường bể về đường Nam-định và những cảng nhỏ ở miền bắc Trung-kỳ như là Bến-thủy, Badon, v. v.