Trang này đã được phê chuẩn.
TUỒNG JOSEPH


JOSEPH VIẾT[1]

1 Phong điều vỏ thuận,
Quốc thới dân an,
Trong vẻo nước sông vàng,
Lặng trang trời biển đỏ.
5 Joseph là tên mổ,
Quê quán ở Chanaan,[2]
Như tôi, thung dung rèn tới bục tài năng,
Kềm thúc luyện theo đàng nhơn đức,
Thỉ chung một mực,
10 Trong hiếu hai đàng,
Hà! nghĩ cha già mừng được còn an.
Nhớ mẹ yếu thảm thương sóm mất.
Chừ cũng đà khuya rồi phải vào mà nghỉ.
(Chiêm bao thấy anh em gặt hái ngoài đồng, thấy mặt trời mặt trăng, ngôi sao v.v.)

HỰU VIẾT:

Nằm ngủ thẳng cho một giấc,
Chiêm bao chợc thấy hai điềm,
15 Rạng mai thưa lại gia nghiêm,
Đến sáng chường cùng huinh trưởng.

VÃN VIẾT:

Đến sáng chường cùng huinh trưởng,
Đặng cho tường việc trượng việc khinh,
Chiêm bao điềm ứng thình lình,
20 Riêng bàn đâu hản thần nh tỏ bày,
Mãn còn chuyển vẩn hiên tây,
Xây quanh rạng sáng, lày quày hừng đông.


  1. Ông Joseph sanh năm 2113 trước Đức Chúa Jésus, mất năm 2003, sống được 110 năm. Năm nay là năm 1887 sau Đức Chúa Jésus, vậy việc ông ấy đã quá 3.000 năm rồi
  2. Chanaan là tên khi xưa kêu xứ Palestine, với xứ Phénicie. Chỗ nầy Đức Chúa Trời hứa cho dân Hébreux, mà qua năm 1605 trước Chúa Jésus thì Josué mới đem dân ấy vào ở chỗ đó.