Trang này đã được phê chuẩn.
— 12 —

LÉVI VIẾT:

(Ngó thấy mấy người buôn bán đi ngang qua đó).
Uý lạ nầy! Ai ở đâu đi kéo cả bầy,
Tưởng có lẽ là ăn cướp cạn.

JUDA VIẾT:

245 Xem qua thấy giống người buôn bán,
Ngó lại coi hản kẻ bộ hành. Tôi tính đem thằng Joseph mà bán cho họ thì hay hơn.
Lòng ta ai nấy như đành,
Dạ họ có người cũng chịu,
Bán Joseph mặc đây định liệu,
250 Lấy bạc tiền rồi hảy chia nhau.

SIMÉON, LÉVI ĐỒNG VIẾT:

Vậy thì, kêu họ lại mau mau,
Kéo nó lên lẹ lẹ, (Chạy đem Joseph lên).

JUDA VIẾT.

Bớ các chú kia, tôi có đứa em tuổi trẻ,
Ai mua thì bán rẽ cho.

THƯƠNG NHƠN VIẾT:

255 Cái thằng coi bộ buồn xo,
Chú nghĩ ra tuồng hư đọa. Vậy chớ chú bán mầy?

JUDA VIẾT:

Mặc lòng chú trả,
Chẳng đợi tôi đòi; Trả phải giá thì tôi bán cho thê!

THƯƠNG NHƠN VIẾT:

Hai mươi đồng bạc tốt đó coi,
260 Trả một tiếng lời xin khá nói. Vậy có ưng bán hay không?

JUDA VIẾT:

Thằng em tôi là thằng giỏi,
Cực chẳng đã mới bán đi. Thôi chú ở đó với nó, tôi đi đây một chút!