Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/98

Trang này cần phải được hiệu đính.
102
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

香 風 洞 口 傳
Hương phong đỗng khẩu truyền
自 開 還 自 落
Tự khai hoàn tự lạc
今 古 幾 春 天
Kim cổ kỷ xuân thiên.

Lược dịch:

HOA NÚI

Xuân sang đỏ ối cành cành,
Mây thêu gấm dệt bao quanh bốn bề.
Sắc hương man-mác rừng khe,
Cổ kim từng biết bao khi nở tàn.

X

山 葉

SƠN DIỆP

一 碧 天 無 際
Nhất bích thiên vô tế
叢 條 人 望 迷
Tùng điều nhân vọng mê
秋 來 黄 被 徑
Thu lai hoàng bị kính
春 到 綠 盈 蹊
Xuân đáo lục doanh khê
晝 捲 無 人 掃
Chú quyện vô nhân tảo
煙 深 有 鳥 啼
Yên thâm hữu điểu đề
蒼 然 看 不 盡
Thương nhiên khan bất tận
千 里 夕 陽 西
Thiên lý tịch dương tê