Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/128

Trang này không cần phải hiệu đính.