Trang này cần phải được hiệu đính.
— 45 —

Đời Minh-mạng năm đầu, có đặt văn thơ phòng, qua năm thứ hai, lại phân bốn tào, điển thủ ấn chương, bộ tịch, quan thơ, khởi cư chú, các công việc.

Thiệu-trị năm thứ bảy, có chỉ dụ rằng đặt quan Nội các là cho được hầu gần trong chỗ cấm, để mà thừa phụng tư luân, tiếp thọ phong chương, chỉ tuân thần hàn[1], chức chưởng rất nên quan trọng, lẽ phải châm chước bỏ lại điển mà dùng hàng khoa mục.

Lấy theo hội điển nhà Thanh; Nội các đại học sĩ, Mản, Hán, đều hai người, Vua chọn để mà tán lý cơ vụ, biểu suất bá liêu, nghĩa là vùa giúp việc chánh, đổng sức các quan; lảnh sắc rồi, kiêm các điện các, cùng lảnh làm Thượng thơ trong sáu bộ.

Hội điển nhà Thanh đặt là:

Bảo hòa điện; 保和殿
Văn hoa điện; 文華殿
Võ anh điện; 武英殿
Thể nhơn điện; 體仁殿
Văn huyên các. 閣淵文

Hội điển Nam-việt đặt là:

Cần chánh điện; 勤政殿
Văn minh điện; 殿明文
Võ hiển điện. 武顯殿


  1. Tư luân là lời Vua phán dụ; phong chương là sách phong cùng chương sớ; thần hàn là giấy tờ nhà Vua.