Trang này cần phải được hiệu đính.

PREMIÈRE PARTIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — NHA NƯỚC LANGSA, ĐẠI PHÁP CỌNG CHỦ QUẤC.

Président de la République.

Secrétaire d’État.

Sous-secrétaire d’État

Chủ việc Chánh chung, Giám quấc.

Trung thơ lệnh, Thượng thơ.

Phó Thượng thơ, Nhị khanh, Thị trung, Tham tri.


MINISTÈRES. — BỘ VIỆN.

Ministres.

Ministre des affaires étrangères.

Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes.

Ministre de l’intérieur.

Ministre des finances.

Ministre de la guerre.

Ministre de la marine et des colonies.

Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.

Ministre des travaux publics.

Ministre du commerce.

Các Thượng thơ

Chức Tổng lý ngoại vụ, Thượng thơ Ngoại bộ, 外部.

Chức Chưởng ấn, làm Thượng thơ Bộ hình, Bộ lễ.

Lại bộ Thượng thơ, Nội bộ, 內部.

Hộ bộ Thượng thơ.

Binh bộ Thượng thơ.

Thượng thơ thủy kiêm các quản hạt, Thủy bộ, 水部.

Quan quản lý Quấc học cùng các cuộc cơ trí; Giáo bộ Thượng thơ.

Công bộ Thượng thơ.

Quan Thượng thơ hay bộ thương chánh, Quản lý thương bạc, Thương bộ.